Betalingsvoorwaarden

Art. 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen patiënt / client en therapeut.

Art. 2. Behandelingen die door je zorgpolis worden vergoed, worden door ons rechtstreeks bij je zorgverzekeraar gedeclareerd. Wil je meer weten over vergoedingen voor fysiotherapie? Raadpleeg uw polis.

Art. 3. Wanneer je je afspraak moet afzeggen of annuleren, doe dit dan alsjeblieft 24 uur of ruimer van te voren. Dan hoeven we je hiervoor geen rekening te sturen. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 100% in rekening worden gebracht, mits er in de gereserveerde tijd andere patiënten behandeld kunnen worden. Let op: deze nota kan je niet bij je zorgverzekeraar indienen.

Art. 4. Je ontvangt een rekening van ons wanneer je niet verzekerd bent voor behandeling of de zorgverzekeraar een  reden heeft de behandelnota’s niet te betalen.

Art. 5. Je facturen ontvang je van ons digitaal via je e-mail door het door u opgegeven e-mailadres.

Art. 6. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat Fysiotherapie Zaanstad vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Laat u behandelen als een topsporter!