Huisregels

HUISREGELS TIJDENS CORONA (PER 1 JULI 2020):

 1. I.V.M. CORONA: Op advies van het RIVM verzoeken wij u bij (neus-) verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (=38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, diarree of je ziek voelen, thuis te blijven en uw afspraak te annuleren.
 2. Heeft u CORONA gehad dan verzoeken wij u dit vooraf te melden aan uw therapeut en niet in de sportzaal te komen.
 3. Wij verzoeken u de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM in acht te nemen.
 4. Kom alleen!
 5. Neem een groot badhanddoek en een kleine handdoek (elke keer schoon en gewassen).
 6. Kom op tijd (5 minuten voor de afspraak) en wacht buiten het sportcentrum: u wordt binnengeroepen.
 7. Wij verzoeken u vlak voor het sporten te douchen en om te kleden zodat u al in sportkleding komt.
 8. Wij verzoeken u het toilet in het centrum niet dan wel zo min mogelijk te gebruiken.
 9. In het centrum staan aanwijzingen, wij verzoek u deze strikt op te volgen.
 10. Wij verzoeken u nergens aan te komen dan alleen als de therapeut hiervoor toestemming geeft.
 11. Overige huisregels van het Sport Medisch Centrum Zaandam blijven van kracht.

OVERIGE HUISREGELS

 1. Medisch Fitness: zie de site voor de regels.
 2. Het dragen van schone (sport)kleding en schoenen in verplicht. Voor elke afspraak is het meenemen van een handdoek in verband met hygiëne gewenst. Tevens verzoeken wij u een bidon met water mee te nemen.
 3. In alle ruimtes is het niet toegestaan te eten en / of te drinken en in het gehele pand geldt een rookverbod.
 4. Gelieve geen waardevolle spullen achter te laten in de hal. SMC Zaandam is niet aansprakelijk voor schade en/ of vermissing van de in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen van bezoekers.
 5. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit schriftelijk bij voorkeur per mail aan ons doorgeven.
 6. Heeft u klachten over de sporten of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend instructeur.
 7. SMC Zaandam heeft een privacy reglement volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 8. Indien u een klachtheeft over SMC Zaandam kunt u deze kenbaar maken bij uw instructeur.
 9. Wij vragen uw medewerking bij het inplannen van afspraken. Bij ziekte als bv. griep is het niet wenselijk te sporten en moet u uw afspraak annuleren.
 10. Eventueel meegekomen gezelschapdient tijdens het sporten te wachten in de hal (m.u.v. een tolk). Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen in de (sport) ruimtes, tenzij hiervoor toestemming gegeven is.
 11. Computers en overige apparatuur worden uitsluitend door de therapeut bediend.
 12. Gelieve mobiele telefoons in het gehele centrumuit te zetten of op ‘stil’. Het is niet toegestaan om tijdens de behandeling MP3-spelers o.i.d. te gebruiken.
 13. De prijslijst met de tarieven van SMC Zaandam is op te vragen bij uw instructeur.
 14. Naast het pand kunt u parkeren in de aanwezige parkeervakken.
 15. Wij verzoeken u de site smczaandam.nl te bezoeken en aandachtig door te nemen.
 16. In onze organisatie is m.b.t. reanimatie en AED de richtlijn reanimatie van toepassing.
Laat u behandelen als een topsporter!